ارتش روستاهای « أورم الكبرى» و «کفرناها» و منطقه «جمعيه الرضوان» در حومه جنوبی غربی حلب را از لوث تروریسم آزاد کرد

حلب – سانا

خبرنگار/سانا/ اعلام کرد: واحدهای ارتش روستاهای « أورم الكبرى» و «کفرناها» و منطقه «جمعيه الرضوان» در حومه جنوبی غربی حلب را از لوث تروریسم آزاد کردند.

واحدهای ارتش دیروز روستای « أورم الصغرى » در غرب حلب را آزاد کردند و به عملیات خود علیه گروه های تروریستی در « أورم الکبری» و اطراف آن ادامه دادند.