وزارت گردشگری مجوز بازسازی مجتمع گردشی”دروازه السن” در لاذقیه ، اعطا کرد

دمشق- سانا

وزارت گردشگری مجوز بازسازی مجتمع گردشی”دروازه السن”  در لاذقیه در منطقه (قرفیص واقع بین دو شهر ساحلی سوریه لاذقیه وطرطوس) با قیمت سرمایه گذاری 92 میلیون لیر سوری، اعطا کرد.

مدیر کل امور گردش در لاذقیه دکتر وائل منصور یاد کرد که این پروژه از سطح دو ستاره هست، مجتمع شامل رستوران واستخر واسباب بازی کودکان وپارک می باشد ، وبا مساحت 8 هزار متر مربع  است، وی اشاره کرد : یکی از مزایایی مجتمع، ساختنش در کنار دریاچه السن وچهارراه قلعه های گردشی در منطقه قرفیص می باشد.

حسین حبیب

ت-م