عــاجــل کابینه کشورمان در تصمیمی فعالیت های فرهنگی در مراکز فرهنگی ، اپرا و سایر فعالیت ها تا اطلاع ثانوی را تمدید کرد

اهالی ما در جولان اشغالی در سی و هشتمین سالروز اعتصاب عمومی خود: جولان اشغالی جزو سرزمین سوری بود و باقی خواهد ماند

قنيطره-سانا

اهالی ما در جولان اشغالی سوریه در چهاردهم فوریه 1982 برای مقابله با تصمیم دشمن اسرائیلی مبنی بر تحمیل کردن کارت شناسایی اسرائیلی بر ساکنان جولان اشغالی برخاسته اند و اعلام اعتصاب عمومی در همه روستاها و شهرک ها کردند.

اهالی جولان اشغالی همزمان با 38 سالگرد این اعتصاب عمومی بر پایبندی به حق و هویت ملی خود و مقاومت با نیروهای اشغالگر تاکید کردند.

اهالی ما در جولان اشغالی به مناسبت سی و هشتمین سالروز اعتصاب خود در عین التینه و شهرک مجدل شمس، تجمع و تاكيد کردند: جولان اشغالی جزو سرزمین سوری بود و باقی خواهد ماند.

اهالی جولان اشغالی محاصره و فشار ها اشغالگران را با پایداری و مقاومت مقابله و بر پایبندی به خاکشان تاکید کردند، اهالی جولان اشغالی طی اعتصاب با نیروهای رژیم اشغالگر درپاسخ به یورش نیروهای اشغالگر به چند روستا، وارد درگیری هایی شدیدی از جمله نبرد هویت در اوریل 1982شدند و پس از گذشت پنج ماه از اعتصاب رژیم اشغالگر مجبور به پاسخکویی به خواست های اهالی و عقب نشینی از طرح های نژاد پرستی خود شد.

اهالی جولان اشغالی علی رغم اقدامات سرکوب گرانه رژیم اشغالگر به مقابله با طرح های این رژیم که آخرین آنها “انتخابات شوراهای محلی” بود، ادامه دادند.