القادری در چهل وسومین نشست “ایفاد”: ما احیای بخش کشاورزی وتوسعه روستایی را در اولویت خودمان قرار دادیم

رم-سانا

امروز فعالیت های چهل وسومین نشست صندوق بین المللی توسعه کشاورزی”ایفاد”  اختتام یافت ، در این نشست که در پایتخت ایتالیا روم برگزار شده 137 کشور حضور داشت از جمله سوریه، ودر دومین روز نشست شرکت کنندگان فعالیت های خود در مورد تجدید منابع صندوق ایفاد ونقش آن در دستیابی به اهداف توسعه پایداراز طریق  کمک به کشاورزان خرده پا، توسعه روستایی  و زیرساختارهای بخش کشاورزی، وایجاد فرصت های شغلی برای جوانان روستاها است.

رئیس هیئت سوریه وزیر کشاورزی مهندس احمد القادری در اجلاس “ایفاد” طی سخن خود تاکید کرد که دولت سوریه جز اولویت های خود احیای بخش کشاورزی وتوسعه روستایی است، به ویژه این که محاصره اقتصادی وقدامات اجباری یکجانبه تحمیل شده بر سوریه تاثیر منفی بر توسعه کشاورزی وسرمایه گذاری در سیستم های غذایی پایدار برای از بین بردن فقر وگرسنگی گذاشت.

حسین

 

 

 

شاهد أيضاً

چهارمین روز از اجرای مقررات منع رفت و آمد در دمشق

چهارمین روز از اجرای مقررات منع رفت و آمد در دمشق   کاربران فضای مجازی …