قراردادها وتفاهمات میان صنعتگران سوری وبازرگانان عرب در نمایشگاه “ساخت سوریه” برای لباس وپارچه صادراتی

دمشق-سانا

طی چهار روز از آغاز فعالیت های نمایشگاه “ساخت سوریه” برای تولید لباس وپارچه صادراتی ، این نمایشگاه با امضای بسیاری از قرار دادها وتفاهمات میان صنعتگران سوری وبازرگانان عرب هدف اصلی خود را به دست آورد.

نمایشگاه “ساخت سوریه” از 6 تا 9 ماه جاری با مساحت 5600 متر مربع در شهر نمایشگاه های دمشق تحت نظارت فدراسیون اتاق های صنایع سوریه با همکاری فدراسیون اتاق های بازرگانی سوریه وانجمن صادرکنندگان پوشاک ومنسوجات سوریه برگزار شد.

در این نمایشگاه 260 نفر از صنعتگران سوریه مشغول به کار در زمینه انواع لباس ولوازم جانبی تولید حضور داشتندف همچنین سازمندهان نمایشگاه توانستند بیش از 850 از بازرگانان کشورهای عربی برای مشارکت در فعالیت های این نمایشگاه دعوت کنند.

حسین

شاهد أيضاً

طرح موسسه عمومی سینما برای تشویق شهروندان برای ماندن در خانه

دمشق – سانا موسسه عمومی سینما جهت تشویق شهروندان برای ماندن در خانه طرح /سینما …