سازمان بهداشت جهانی پیش نویس اشغال اسرائیل را برای لغو مطلبی درباره وضعیت بهداشت و درمان در ارضی فلسطین و جولان اشغالی سوریه رد می کند

ژنو  – سانا

هیئت اجرایی سازمان بهداشت جهانی روز جمعه پیش نویس ارسال شده توسط اشغال اسرائیل را برای لغو فقره تحت عنوان “وضعیت بهداشت در سرزمین های اشغالی فلسطین ، از جمله قدس شرقی و جولان اشغالی سوریه” از دستور کار دور آینده مجمع جهانی بهداشت رد کرد.

این پیش نویس 15 کشور را رد کرد ،  در حالی که تنها 7 کشور حمایت کردند

حسام الدین آلا،‌ نماینده سوریه در دفتر شورای حقوق بشر در ژنو ،  ادامه رژیم اشغالگر اسرائیل به امتناع از اجازه دادن به سازمان بهداشت جهانی  برای به عهده گرفتن مسئولیت خود در بازرسی از وضعیت بهداشتی شهروندان سوری در جولان اشغالی سوریه را محكوم كرد.

آلا  در سخنانی خود در دور 147 نشست شورای بهداشت ، خواستار اعزام یک  مأموریت میدانی ، بدون هیچگونه محدودیت و شرطی توسط اشغال ، برای ارزیابی اوضاع و روشن شدن موانع پیشگیری ازمراقبت های بهداشتی مناسب   شهروندان سوری ، كه تحت  اشغال زندگی می كنند ، می شود.

نماینده کشورمان در دفتر شورای حقوق بشر در ژنو   تأکید کرد که ارزیابی باید آسیب های بهداشتی و زیست محیطی ناشی از تصمیم اشغال اسرائیل برای راه‌اندازی توربینهای هوایی برای تولید برق در مزارع شهروندان سوری در جولان باشد.