افزایش دمای هوا و بارش باران در مناطق شمالی غربی

دمشق-سانا

بر اثر نفوذ سامانه کم فشار سطحی همراه با جریان های جنوبی غربی در لایه های بالای هوا، دمای هوا کمی افزایش می یابد.

اداره کل هواشناسی امروز با صدور اطلاعیه ای پیش بینی کرد: هوا به طور کلی آبری است.

این اداره از بارش باران و تگرگ در مناطق شمالی غربی و ساحلی اطلاع داد.

اداره کل هواشناسی کشور همچنین از وزش باد جنوبی شرقی متوسط در مناطق شرقی و جزیره و جنوبی غربی متوسط در بقیه نقاط کشور خبر داد.

اداره کل هواشناسی کشورمان دمای هوای دمشق در روزهای سه شنبه ، چهار شنبه و پنج شنبه را به ترتیب (15و 5) ؛ (8 و 6) و (8 ، 3) درجه سلسیوس پیش بینی کرد.