تسلط ارتش بر روستای خلصه در محور خان طومان در ریف جنوبی غربی حلب

حلب -سانا

یگان هایی ارتش عربی سوریه حاضر در ریف حلب روستای خلصه در محور شهرک خان طومان الغربی  پس از نابودی آخرین تجمعات تروریست ها در آن مسلط شدند

خبرنگار سانا در حلب گفت :یگان هایی ارتش پس از ساعت ها از ناکامی یک حمله تروریستی به محور غربی حلب و از بین بردن دو  خودرو بمب‌گذاری شده   در ادامه پیشروی های خود بر روستای خلصه مسلط شدند. در جریان آزادسازی این  روستا، شماری از تروریست‌ها نیز کشته شدند.

خبرنگار سانا اشاره کرد که یگان هایی ارتش عملیات خود علیه تجمعات و استحکامات تروریست ها در محور خان طومان – زیتان ادامه می دهند