تاکید الجعفری بر لزوم لغو اقدامات اقتصادی اجباری که موجب رنج و درد مردم سوریه شده است

نيويورک-سانا

دکتر بشار الجعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد تاکید کرد: تروریسم اقتصادی که توسط کشورهای غربی علیه سوریه اعمال می شود ، تروریسم گروهک هایی را که در لیست شورای امنیت برای گروه های تروریستی قرار دارد، تکمیل می کند.

دکتر الجعفری در جریان نشست شورای امنیت گفت: ما از سکوت بعضی از مقامات سازمان بین المللی درباره رنج و درد سوری ها ناشی از تروریسم و تجاوز و اقدامات اقتصادی اجباری یکجانبه و اقدامات نیروهای اشغالگر، شگفت زده ایم.

دکتر الجعفری توضیح داد: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، در 64 گزارش، اقدامات اجباری اقتصادی موثر بر زندگی میلیون ها نفر از مردم سوریه را نادیده گرفت.

نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد تاکید کرد: (اوچا) از ارائه کمک به ساکنان بیش از 40 شهر و شهرک آزاد شده از تروریسم در ادلب و اطراف آن، خودداری کرد.

دکتر الجعفری با تاکید بر لزوم لغو اقدامات اقتصادی اجباری اعمال شده علیه سوریه و پایان دادن به سیاست های مجازات اقتصادی اتخاذ شده توسط برخی کشورها، اشاره کرد: علی رغم فشارها علیه مردم سوریه ، از حاکمیت خود صرف نظر نخواهد کرد.

تکمیل می شود..