حضور سوریه با بیش از 95 ناشر در نمایشگاه بین المللی کتاب القاهره

القاهره – سانا

رئیس انجمن ناشران سوریه از حضور سوریه در نمایشگاه بین المللی کتاب القاهره خبر داد و گفت: جمهوری عربی سوریه با 95 ناشر در این نمایشگاه حضور می یابد.

رئیس انجمن ناشران سوریه و ناشران شرکت کننده در نمایشگاه همچنین از سفارت سوریه در القاهره بازدید کردند و با بسام درویش قائم المقام سفارت سوریه دیدار کردند.