یگان های ارتش اکثر محلات شهرک معره النعمان را آزاد کردند 

ادلب-سانا

یگان های ارتش جمهوری عربی سوریه موفق شدند پس از درگیری های شدید با گروهک های تروریستی، به اکثر محلات شهرک استراتژیک “معره النعمان” واقع در حومه جنوبی ادلب وارد شوند.

خبرنگار سانا از مناطق عملیات ارتش توضیح داد: یگان های ارتش پس از تسلط خود بر اغلب روستاها و شهرک ها واقع در اطراف معره النعمان، امروز به انجام عملیات خود به سمت شهرک معره ادامه دادند و پس از وقوع درگیری های شدید، موفق به درهم شکستن استحکامات تروریست های “جبهه النصره” و گروهک های وابسته و تسلط بر اغلب محلات شهرک شدند.

خبرنگار در ادامه گفت: یگان های ارتش تلفات زیادی در افراد و مهمات در صفوف گروهک های تروریستی را وارد کردند.

خبرنگار افزود: یگان های ارتش فورا عملیات پاکسازی و خنثی‌سازی مین ها و بسته‌های انفجاری را در خیابان ها و محلات و مزارع و تپه های واقع در اطراف شهرک آغاز کردند.