خبرنگار/سانا/: واحدهای ارتش اغلب محله های شهر معره النعمان در حومه جنوبی ادلب را آزاد و به عملیات پاکسازی آن شروع کرده اند/ خبرهای غیر موکد حاکی از آن است که کامل شهر از لوث تروریسم آزادسازی شده است

خبرنگار/سانا/: واحدهای ارتش اغلب محله های شهر معره النعمان در حومه جنوبی ادلب را آزاد و به عملیات پاکسازی آن شروع کرده اند/ خبرهای غیر موکد حاکی از آن است که کامل شهر از لوث تروریسم آزادسازی شده است.