ظریف: سکوت بین المللی در برابر رفتار یکجانبه دولت آمریکا آن را به نقض قوانین بین المللی تشویق کرد

تهران – سانا

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت: سکوت بین المللی در برابر رفتار یکجانبه دولت آمریکا آن را به نقض قوانین بین المللی تشویق کرد.

ظریف در یک سخنرانی امروز تهدید رئیس جمهوری آمریکا برای نابودی مراکز فرهنگی و تمدنی ایران را مصداق بارز «تروریسم فرهنگی» بین المللی دانست و تصریح کرد: مکان‌ها و آثار فرهنگی، تمدنی از لحاظ نقشی که در باز شناسی هویت بشری و انباشت لایه‌های تاریخی معرفت دارند، متعلق به همگان و فارغ از جغرافیا و همه مکان‌ها هستند.