بررسی راه های تقویت هماهنگی و همکاری بین دولت سوریه و یونیسف توسط المقداد با شیبان

دمشق-سانا

دکتر فیصل المقداد، معاون وزیر امور خارجه و مهاجران ، امروز با ادوارد شاکر شیبان ، مدير منطقه اي صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) در خاورميانه و شمال آفريقا ، راه های تقویت هماهنگی و همکاری بین دولت سوریه و سازمان یونیسف را گفتگو کرد.

المقداد در این دیدار همکاری فیمابین دولت سوریه و یونیسف در زمینه های مختلف تخصص های این سازمان به ویژه در زمینه نگهداری از دوران کودکی ، بهداشت ، آموزش و آب را مورد بحث و بررسی قرار داد.

المقداد به علاقه دولت سوریه به پیگیری آموزش همه کودکان سوری در مقاطع مختلف تحصیلی و به همکاری بین وزارت پرورش و سازمان یونیسیف و نقش مهمی این سازمان در جبران خسارت برای كودكانی كه در جریان بحران سوریه دچار آسیب گردیده اند، اشاره کرد.

ادامه دراد…