ارتش روستای “السمکه “در حومه جنوبی ادلب را به کنترل خود در آورد

ادلب -سانا

یگان های ارتش عربی سوریه توانستند روستای السمکه در حومه جنوب شرقی ادلب را از عناصر مسلح وابسته به گروه تروریستی جبهه النصره پس گیرند.

خبرنگار سانا گفت کهیگان‌های ارتش  پس از آنکه حمله بزرگ روز گذشته تروریست‌های جبهه النصره و گروه‌های وابسته به آن را در محور التح- ابو جریف-السمکه دفع کردند به بازآرایی نیرو‌ها و استقرار در نزدیکی روستای السمکه اقدام و آن را از تروریست‌ها پاکسازی کردند.

خبرنگار گفت: یگان‌های ارتش سوریه عملیات خود را در محور التح- ابو جریف-السمکه برای پاکسازی آن از تروریست‌ها ادامه می‌دهند