بررسی روابط دوجانبه سوریه هند توسط مقداد وسفیر هند در سوریه

دمشق-سانا

معاون وزیر امور خارجه ومقیمان خارج دکتر فیصل مقداد بر پایداری روابط سوریه وهند در تمام حوزه ها تاکید کرد.

مقداد در جریان دیدار با سفیر هند در دمشق دکتر حفظ الرحمن ورئیس عملیات بین المللی اندام های مصنوعی مجتمع جیبور” ساتیش میتا ” بابت کمک های سخاوتمندانه هند به شهروندان سوری که در اثر جنگ تروریستی علیه سوریه جانباز شده اند را تشکر وقدرانی کرد.

به نوبه خود سفیر هند در سوریه بر عمق روابط دو کشور دوست در تمام زمینه ها سیاسی واقتصادی وفرهنگی وعلمی وانسانی تاکید وبه ایستادن هند در کنار سوریه در جنگ خود علیه تروریسم وحمایت از مردم سوریه اشاره کرد.

مقداد توضیحیات در مورد پیشرفت صورت گرفته در اجرایی طرح اتصال اندام مصنوعی به قربانیان جنگ تروریستی علیه سوریه را استماع کرد.

دو طرف چشم اندازهای گسترش این طرح انسانی را تا شامل تمام استان های کشور وآموزش دادن کادرهای سوریه در این حوزه از طریق برگزاری دوره های تخصصی در هند را مورد بحث وبررسی قرار دادند.

اقای میتا به فعالیت های موسسه خود در تولید اندام مصنوعی داخل وخارج کشور هند توضیح داد وگفت: این موسسه بورسیه به سوریه به هدف آموزش دادن عده ای از متخصصان تولید این اندام را ارائه می کند.

در این دیدار ایمن رعد مدیر دایره اسیا واسامه علی مدیر دفتر معاون وزیر خارجه کشورمان حضور داشتند.

شاهد أيضاً

وزارت بهداشت: شمار مبتلایان به کرونا در کشور 9 نفر شد و1 نفر به دلیل این بیماری از دنیا رفت