اکثریت چک ها تجاوز ترکیه به خاک سوریه را تهدیدی برای امنیت جهانی می دانند

پراگ-سانا

نظرسنجی انجام شده توسط مرکز تحقیقات افکار عمومی در جمهوری چک نشان داد که 59 درصد از شهروندان چک تجاوز رژیم ترکیه به خاک سوریه را تهدیدی برای امنیت جهانی و اروپایی می دانند ، در حالی که 39 درصد آن را تهدید مستقیم برای امنیت چک می دانند.

این نظرسنجی نشان می دهد که 56 درصد از چک ها نقش رژیم ترکیه در بحران سوریه را منفی ارزیابی می کنند ، در حالی که 49 درصد آنها نقش ایالات متحده در این بحران را منفی می دانند، در حالیکه 37 در صد از چک ها بر این باورند که اتحادیه اروپا نقش منفی در قبال بحران در سوریه دارد.