بارش برف های سنگین در منطقه قاره در حومه دمشق / تصاویر

حومه دمشق- سانا

امروز منطقه قاره در حومه دمشق شاهد بارش برف های سنگین شد.