وزارت تجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان: اعمال حداکثر مجازات برای صاحبان فعالیت های اقتصادی متخلف

دمشق-سانا

وزارت تجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان از صاحبان فعالیت های تجاری وصنعتی وخدماتی خواهان اعلام قیمت کلیه اقلام خانگی و مواد غذایی ، وسایل برقی ، پوشاک ، خودرو و به طور واضح و خوانا شد.

وزارت در بخشنامهء خود به تمام ادراه های تجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان در استان ها، یک نسخه از آن خبرگزاری سانا دریافت کرد، تاکید کرد: در حق متخلفان از کسانی که اعلام قیمت ها را رعایت نمی کنند طبق قانون شماره 14 سال 2015 شدیدترین مجازات برای آن ها در نظر خواهد گرفت.

وزارت از اداره های تجارت داخلی خواستار ادامه وتشدید گشت های نظارتی اداره حمایت از مصرف کنندگان بر تمام فعالیت های تجاری واتخاذ حداکثر مجازات در حق کسانی که به دنبال ارتکاب تخلف از طریق افزایش قیمت  اقلام اساسی مصرفی ومواد غذایی ومصرفی وامتناع از صدور فاکتور به مشتری شد.

بخشنامه وزارت برای رسیدگی به شکایت های شهروندان در مورد امتناع صاحبان فعالیت های تجاری از اعلام لیست قیمت ها و افزایش قیمت ها تعدادی از مواد وکالا ها صورت گرفته است.

شاهد أيضاً

با حضور سوريه.. راه اندازی فعالیت های نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد

بغداد-سانا فعالیت های بیست و چهارمین نشست نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد امروز با حضور …