نخست وزیر سوریه با حضور در پارلمان: همه نهادهای دولتی برای رفع رنج شهروندان تلاش می‌ کنند

دمشق – سانا

پارلمان کشورمان اولین جلسه از دوازدهمین دورعادی خود به ریاست حموده صباغ رئیس پارلمان و با حضور مهندس عماد خمیس نخست وزیر تشکیل داد.

نخست وزیر سوریه در جلسه پارلمان گفت: پس از پیروزی‌های بزرگ که طی دو سال گذشته توسط نیروهای قهرمان ما و هم پیمانان آنان به دست آمده و با آزادسازی مناطق وسیعی از تروریسم، نیروهای متجاوز متوسل به تشدید جنگ علیه سوریه شده اند که منجر به پیامدهای اقتصادی از جمله کاهش نرخ برابری لیر سوریه پس از بیش از دو سال و نیم ثبات و بروز مشکلات در تامین محصولات وارداتی شده‌ است.

نخست وزیر سوریه تاکید کرد: پروژه‌های تولیدی، توسعه ای و خدماتی که طی چند سال گذشته توسط دولت در همه استان‌ها انجام داده‌است به کاهش فشارهای اقتصادی علیه کشورمان کمک کرده‌ اند.

نخست وزیر افزود: همه موسسات دولتی برای رفع رنج شهروندان تلاش می‌ کنند.

مهندس عماد خمیس همچنین همکاری پرثمر بین قوه مقننه و قوه مجریه در چند سال گذشته که نتایج مثبتی داشت را مورد ستایش قرار داد.

نخست وزیر تاکید کرد: سوریه که بر توطئه‌ها و تحریم‌های غیر قانونی پیروز شده بود، به لطف رهبر رئیس ‌جمهور دکتر بشار الاسد بر جنگ کنونی غلبه خواهد کرد.

غیاث جاویش