مهندس عماد خمیس با حضور در پارلمان: آنچه شهروندان در حال حاضر با آن روبرو هستند نشانگر رنج بزرگی است که نهادهای مختلف دولتی برای حل آن تلاش می کنند

دمشق-سانا

مجلس خلق به ریاست حموده صباغ رئیس پارلمان اولین جلسه در دوازدهمین جلسه از دومین دوره قانونگذاری را با حضور مهندس عماد خمیس نخست وزیر کشور برگزار کرد.

مهندس خمیس در سخنرانی خود تأکید کرد: با پیروزی های گسترده نیروهای شجاع مسلح و متحدین وفادار ما در دو سال گذشته از جمله آزادسازی مناطق وسیع از لوث تروریسم ، نیروهای تجاوزگرانه همزمان با تصمیم عمومی رژیم آمریکا برای سرقت نفت سوریه و ایجاد هرج و مرج داخلی در تعدادی از کشورهای همسایه، جنگ خود را علیه کشور مان تشدید کردند که برجسته ترین آن اشغال مناطقی در شمال سوریه توسط ترکیه  و تنگ تر کردن حلقه محاصره اقتصادی علیه ملت است.

خمیس یاد کرد: آن اقدامات منجر به پیامدهای اقتصادی شده است که هدف اصلی آن ایجاد فتنه بین شهروند و دولت خود است.