خروج گروه دیگری از غیرنظامیان از مناطق انتشار تروریست های در حومه ادلب و حلب 

حلب -سانا

خبرنگار سانا از خروج ده ها شهروند از مناطق انتشار تروریست ها در حومه های حلب و ادلب از گذرگاه الحاضر به سمت مناطق آمن خبر داد.

همچنین ده ها شهروندان از مناطق انتشار تروریست ها در حومه ادلب از گذرگاه ابو الضهور به سمت مناطق آمن وارد شد.

خبرنگار سانا گفت ده‌ها شهروند ساکن مناطق تحت کنترل گروه‌های تروریستی ، با خروج از این مناطق وارد گذرگاه‌های بشردوستانه بازگشایی شده توسط ارتش عربی سوریه شدند.

این افراد در حال انتقال به مناطق امن هستند.

گروه های تروریستی به هدف منع خروج اهالی وغیرنظامیان اطراف گذرگاه الحاضر در ریف جنوبی ادلب را گلوله باران کردند