2.4 میلیون گردشگر خارجی در سال 2019 به سوریه آمده‌اند

دمشق – سانا

وزارت گردشگری سوریه از ورود 2 میلیون و 4۰۰ هزار گردشگر خارجی به کشور در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: بررسی‌ها از رشد 31 درصدی ورود گردشگر به کشور در سال گذشته خبر می‌دهد.

بنابر گزارش وزارت گردشگری سوریه در مورد وضعیت توریستی در سوریه در سال 2019 میلادی: سال گذشته شاهد ورود 2 میلیون و 400 هزار گردشگر خارجی به کشور بود.

در این گزارش آمده است: با بازگشت امنیت و ثبات به شهرهای و مناطق سوریه، این کشورشاهد افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور است.

همچنین در این گزارش تصریح شده است: حدود 31 درصد وضعیت گردشگری سوریه نسبت به سال گذشته رشد داشته است.