ارایه بیش از سه میلیون خدمت درمانی رایگان از سوی بیمارستان های حمص

حمص – سانا

بیش از سه میلیون خدمت درمانی رایگان از سوی بیمارستان های حمص در سال گذشته میلادی ارائه شده است.

این خدمات در بخش های مختلف بیمارستان دانشگاهی الباسل، بیمارستان ملی تلکلخ و بیمارستان ابن الولید در حمص ارائه شده است.

مدیر بیمارستان دانشگاهی الباسل گفت: در سال گذشته میلادی 112 هزار نفر از بخش اورژانسی و 95 هزار نفر از کلینیک های تخصصی بیمارستان مراجعه کردند.

وی اعلام کرد: 18 هزار خدمت درمانی در بخش اطفال بیمارستان دانشگاهی الباسل حمص ارائه شد.

مدیر بیمارستان دانشگاهی الباسل خاطر نشان کرد: در همین مدت 5200 عمل جراحی 442 هزار آزمایش خون و 130 هزار تصویر برداری پزشکی به انجام رسیده است.

از سوی دیگر مدیر بیمارستان ملی تلکلخ گفت: در سال گذشته میلادی 588 هزار خدمت درمانی رایگان بیمارستان ملی تلکلخ ارائه شده و در همین مدت 353 هزار آزمایش خون،3600 جلسه دیالیزم و 3800 عمل جراحی انجام شده است.

به نوبه خود مدیر بیمارستان ابن الولید در حمص اعلام کرد: در سال گذشته میلادی 80 هزار نفر از بیمارستان ابن الولید مراجعه کردند.

وی افزود: بیش از 332 هزار خدمت درمانی رایگان در سال گذشته از سوی بیمارستان ابن الولید ارائه شد.

غیاث جاویش