ارتش مقاوم جمهوری عربی سوریه ضربات شدید به مقرات تروریست ها در ریف های حمص ودرعا والقنیطره وارد می کند، وتعداد از تروریست ها کشته وزخمی کرد

شهرستان ها- سانا

یگان های از ارتش جمهوری عربی سوریه عملیات متمرکز خود علیه مقرات تروریست ها در تعداد از مناطق ادامه می دهند ، وشماری از تروریست ها کشته وزخمی کردند.

یگان های از ارتش عملیات وضربات خود را علیه مقرات تروریست های تکفیری در ریف درعا که تحت دستور برخی کشورهای خارجی کار می کنند، وکمک های مالی از عربستان وقطر تامین می کنند، تشدید کرد.

منبع نظامی به سانا یاد کرد: یگان از ارتش عملیات فوق العاده انجام داد ، طی این عملیات مقرات تروریست های تکفیری نابود کرد، وتعدادی از ترویست ها در بصری الشام شرق شهر درعا با فاصله 40 کیلو متر کشته وزخمی کرد، اینک بعداز یک روز از کشته شدن تعدادی از تروریست ها در بصری الشام وروستای الجیزه که در زاه درعا- بصری قرار دارد، می باشد.

 گروه های تروریستی به کشته شدن تعدادی از تروریست های خود در ریف القنیطره اعتراف می کنند

ده ها نفر از تروریست های وابسته به گروه های تکفیری که در ریف القنیطره حضور دارند طی عملیات یگان های ارتش ونیروهای مسلح علیه مواضع آن ها را کشته شدند وهمچنین شماری از خودروهای حاوی مهمات واسلحه نابود شدند.

منبع نظامی به سانا گفت که یگان های از ارتش ونیروهای مسلح مواضع تجمع وخودروهای تروریست ها را از بین بردند وتعدادی از آن ها را در شهرک مسحره وتله نزدیگ آن(شرق مرکز استان القنیطره با فاصله 18کم) نابود کردند.

منبع افزود که یگان از ارتش ونیروهای مسلح شماری از تروریست ها بین کشته وزخمی در جا گذاشتند وابزارهای جنیاتکارانه آن ها را در تله البزاق (واقع شمال تله الحاره نزدیگ مرزهای اداری استان درعا که تروریست های تکفیری که اکثریت شان وابسته به گروه موسوم به “احرار الشام “و”تیپ های سیف الاسلام” و”تیپ های الفرقان” وگروه جبهه النصره که در لایحه بین المللی تروریست ادارج شده، وقتل عام وجنایات در حق شهروندان به دستور وهمکاری کامل با رژیم صهیونیسی، مرتکب می کنند، از بین بردند

 

تمام میهوب- حسین حبیب

شاهد أيضاً

ریف شمالی لاذقیه: ناکامی تلاش گروهک تروریستی برای نفوذ به نقاط نظامی  

لاذقیه-سانا یگان از ارتش جمهوری عربی سوریه تلاش یک گروهک تروریستی برای نفوذ و انجام …