ادارۀ هواشناسی: دمای هوا کاهش می یابد و هوا بین آبری و بارانی

دمشق- سانا

بر اثر امتداد جبهه سرد همراه با بادهای جنوبی غربی در لایه های بالایی هوا، دمای هوا در مناطق کشور کاهش می یابد.

اداره هواشناسی پیش بینی کرد که هوا بین آبری و بارانی خواهد بود و ممکن است باران در برخی مناطق ببارد.

درجه حرارات بیش بینی شده طی 24ساعت آینده:

دمشق 7 /1 منطقۀ جنوبي 6/1

ارتفاعات کوه 1/ -3

منطقۀ مرکزی 4/1

منطقۀ ساحلی 12/7

منطقة شمالی 4/-2

منطقة جزيره 6/1

منطقۀ شرقی 6/0

منطقة باديه 5/0

 

شاهد أيضاً

کاهش دمای هوا / پیش بینی بارش باران در مناطق شمالی و ساحلی 

دمشق-سانا اداره كل هواشناسي کشور با پيش بيني کاهش درجه دمای هوا اعلام كرد: امروز …