لاریجانی : اطلاعات غربی و کشورهایی در منطقه گروه های تروریستی در خاورمیانه را ایجاد کردند

تهران – سانا

رییس مجلس شورای ایرانی ‘علی لاریجانی’تاکید کرد: عامل اصلی اقدامات منطقه سرویس های غربی و برخی کشورهای منطقه هستند و غربی ها در هر کشوری ورود پیدا کرده اند شاهد پیدایش جریان های تروریستی پس از خروج آن ها هستیم که در عراق و افغانستان شاهد این مساله بودیم.

لاریجانی با اشاره به دسیسه سرویس های اطلاعاتی برای ایجاد جریان های تروریستی، گفت: فرانسه و مجله کذایی آن ها که باز هم اقدام به توهین به پیامبر اسلام (ص) کردند یا نفهم هستند یا دلشان می خواهد که مسائل تروریستی در جهان ادامه پیدا کند.