تحت حمایت رئیس جمهور .. جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس اتحادیه نویسندگان عرب .. العطار: ما می خواهیم که ادبیات ما ملی ، مترقی و انسانی بماند و بزرگ ترین مفاهیم را القا کند – ویدئو

دمشق-سانا

تحت حمایت رئیس جمهور .. جشن پنجاهمین سالگرد تأسیس اتحادیه نویسندگان عرب در کتابخانه ملی “اسد” برگزار شد.

نجاح عطار معاون رئیس جمهور سوریه در این مراسم گفت: ما می خواهیم که ادبیات ما ملی ، مترقی و انسانی بماند و بزرگ ترین مفاهیم را القا کند، تا به یک جنبش كیفیتی برسد و جامعه را به جلو هدایت کند، تا با پراكنده شدن و تكه تكه شدن و جدایی از تاریخ و عربیت مقابله نماید.

گفتنی است که در این مراسم محمد الاحمد وزیر فرهنگ، دکتر بسام ابراهیم وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی، دکتر بثینه شعبان مشاور سیاسی ورسانه ای رئاست جمهوری کشورمان، علی عبد الکریم علی سفیر سوریه در لبنان، جواد ترک آبادی سفیر ایران در سوریه و تعدادی از  نمایندگان پارلمان، علاوه بر شخصیت های فرهنگی و رسانه ای حضور داشتند.