برگزاری امتحانات نهایی ترم اول در سراسر کشور 

استان ها -سانا

امروز دانش آموزان و دانشجویان برای شرکت در امتحانات نهایی ترم اول دوره های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی و متوسطه راهی مدارس سراسر کشور شدند.