جشنی به مناسبت ثبت رُز دمشقی در فهرست میراث جهانی یونسکو

دمشق – سانا

دیشب جشنی به مناسبت ثبت گل رُز دمشقی (معروف به گل‌محمدی) در میراث فرهنگی جهانی یونسکو در میدان امویان در دمشق برگزار شد.

یک فیلم مستند در مورد گل دمشقی و نقش اقتصادی و خواص درمانی آن در حاشیه این جشن به نمایش در آمد.

بنیاد دبیرخانه توسعه سوریه از مهم‌ترین بنیادهایی است که از سال ۲۰۰۷ به رُز دمشقی توجه ویژه‌ ای دارد و در این راستا چندین برنامه‌ ای را برای حمایت از کاشت رُز دمشقی از طریق اعطای وام به کشاورزان و تشویق آنان به کشت این رُز در مناطق جدیدی راه اندازی کرده است.

خانم ریم الابراهیم یکی از مدیران برنامه میراث فرهنگی بنیاد توسعه سوریه گفت: ثبت رُز دمشقی در فهرست میراث فرهنگی معنوی یونسکو، دستاوردی برای سوریه و مایه افتخار همه سوری‌ها است.

بعد از اینکه گل دمشق برای گنجاندن در این لیست نامزد شد، بنیاد امین با شرکای دولتی و غیر دولتی برای حمایت از پروژه دمشق هم‌کاری کرد و افزود که طرحی از اعتماد به افزایش تولید افزایش‌یافته در استانداردهای بالاتر از سال آینده وجود دارد.

رئیس انجمن حمایت از  گل رُز دمشقی گفت: انجمن ما با هماهنگی مقامات ذیصلاح به دنبال ساخت مخازن آب جهت تامین آبیاری مزارع گل رز در سال‌های خشکسال است.

غیاث جاویش