۱۱۰ میلیون تن واردات و صادرات کالا از طریق گمرک

تهران-سانا

امسال تاکنون 22 میلیون تن واردات و 88  میلیون تن صادرات از طریق گمرک انجام گرفته است.

مهدی میر اشرافی رئیس کل گمرک ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در هشت ماه گذشته آمار تجارت خارجی کشور امیدوار کننده است به صورتی که امسال تاکنون 110 میلیون تن واردات و صادرات از طریق گمرک انجام گرفته که از این عدد 22 میلیون تن آن سهم واردات و 88 میلیون تن هم سهم صادرات است.
مهدی میراشرفی افزود: هرچند آثار مخرب تحریم‌ها بر کسی پوشیده نیست، اما تاکنون با وجود تحریم‌های ظالمانه و تروریسم اقتصادی که کشور را تهدید می‌کند، هنوز دشمنان نتوانسته اند راه را بر تجارت خارجی کشور ببندند و این به این دلیل است که ایران بزرگتر از آن است که بتوانند با تحریم ما را زمینگیر کنند.