یک وب سایت چک: سوریه همواره پلی بین تمدن‌ها و فرهنگ‌های جهان بوده است

براگ – سانا

یک وب سایت چک تاکید کرد که سوریه همواره پلی میان تمدن‌ها و فرهنگ‌های جهان بوده ‌است.

این وب سایت چک در گزارشی بیان کرد: سرزمین سوریه پلی بین مناطق مدیترانه و بین‌النهرین بوده‌ است.

در این گزارش همچنین به تاسیس بسیاری از شهرهای بزرگ و مراکز تجاری مانند ماری و پالمیرا در این مناطق غنی و متمدن اشاره شده است.

این وب سایت چک نیز به تشریح تاریخ ریشه دار سوریه پرداخت و بیان کرد: شهر اوگاریت یکی از قدیمی‌ترین مراکز تجاری بین‌المللی بود، اسناد های تاریخی در مورد تماس‌هایی بین مصر و ناحیه اژه در این شهر کشف شد.

در گزارش نیز به اهمیت و زیبایی بناهای تاریخی شهر پالمیرا که علی رغم گذشت حدود 2000 سال تا کنون باقی ماندند اشاره شده است.

غیاث جاویش