آمادگی فلسطینیان برای حضور در راهپیمایی بازگشت تحت عنوان «راهپیمایی ادامه دارد»

قدس اشغالی -سانا 

مردم تحت محاصره نوار غزه برای مشارکت فعال ر در هشتاد و سومین راهپیمایی بازگشت این هفته تحت عنوان « راهپیمایی ادامه دارد»  آماده می شوند.

به گزارش خبرگزاری فلسطین “معا ” کمیته راهپیمایی بازگشت و رفع محاصره از فلسطینیان ساکن غزه خواست مشارکتی فعال در راهپیمایی امروز داشه باشند.

این کمیته در بیانیه خود بار دیگر بر ادامه راهپیمایی های بازگشت تا تحقق کامل اهداف آن به ویژه پایان یافتن محاصره غزه، تاکید کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه همچنین بر حمایت از حق فلسطینیان برای بازگشت به سرزمین خود تاکید شده است.

لازم به ذکر است که از آغاز تظاهرات بازگشت در مارس سال گذشته تاکنون 313 فلسطینی به شهادت رسیده و 30 هزار نفر دیگر زخمی شدند.