نشست کمیته مشترک مسکن سوریه و ایران در تهران

تهران – سانا

نشست های کمیته مشترک مسکن سوریه و ایران برای تقویت همکارهای‌های مشترک دو کشور در زمینه ساخت و ساز امروز در ساختمان وزارت راه و شهرسازی ایران آغاز به کار کرد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران و سهیل عبداللطیف وزیر مسکن و خدمات عمومی کشورمان در این نشست حضور داشتند.

وزیر مسکن و خدمات عمومی کشورمان در این دیدار بر اهمیت اجرای اجرایی کردن تفاهم نامه منعقده بین دو کشور و رفع موانع در مسیر همکاری تاکید کرد.

وی نیز به اهمیت امضای برنامه اجرایی یادداشت اشاره کرد.

به نوبه خود وزیر راه و شهرسازی ایران از آمادگی وزارتخانه خود برای همکاری با وزارت مسکن و خدمات عمومی سوریه خبر داد.

دو طرف بر شراکت مشترک در زمینه مسکن و افزایش تلاش ها برای اجرای همه مواضیع بررسی شده در راستای منفعت دو کشور و دو ملت دوست تاکید کردند.