وزارت گردشگری مجوز بازسازی رستوران گردشی در حمص با قیمت 30.6 ملیون لیر سوری داد

دمشق- سانا

وزارت گردشگری مجوز بازسازی رستوران گردشی داخل شهرستان حمص با قیمت سرمایه گذاری 30.6 ملون لیر سوری داد.

مدیر گردشگری حمص مهندس حسین وسوف یاد کرد : رستوران سابق الذکر از سطح دو ستاره می باشد، ودر راه عمومی روستای “المشتایه” قرار دارد.

شایان به ذکر است که وزارت گردشگری در 5 ماه جاری یک مجوز برای ساخت پروژه گردشی شهرک ولغا واقع در شهرستان السویداء با قیمت 40 ملیون لیر سوری داد.