افتتاح اولین کارخانه تولید دارو‌های ضدسرطانی در سوریه