مفتی اعظم سوریه: درهای سوریه به روی همه فرزندان خود که به دلیل تروریسم آواره شدند باز است

دمشق – سانا

دکتر احمد بدر الدین حسون مفتی اعظم کشورمان امروز با یک هیات پارلمانی آلمان به ریاست «فرانک بازیمان» رئیس گروه تماس با سوریه در پارلمان آلمان دیدار و گفتگو کرد.

مفتی اعظم کشورمان در این دیدار تاکید کرد: درهای سوریه به روی همه فرزندان خود که به دلیل تروریسم آواره شدند باز است.

وی افزود: با برقراری امنیت در اغلب سرزمین سوریه، فرزندان سوریه که به دلیل تروریسم آواره شدند می توانند  به سوریه بازگشت کنند و در بازسازی کشور خود سهیم باشند.

مفتی اعظم کشورمان گفت: همه هیات های اروپایی که از سوریه بازدید زندگی طبیعی در آن را لمس کردند.

به نوبه خود رئیس گروه تماس با سوریه در پارلمان آلمان بر اهمیت رفع اقدامات یک جانبه و محاصره اقتصادی تحمیلی علیه ملت سوریه تاکید کرد.

وی نیز به ضرورت سهیم بودن کشورهای اروپایی در بازسازی سوریه و بازگشت سوری ها به کشور خود در پرتو بازگشت امنیت و ثبات به سوریه اشاره کرد.

غیاث جاویش