شب نشینی زهره و مشتری در شامگاه یکشنبه آینده

دمشق – سانا

پدیده مقارنه زهره و مشتری شامگاه یکشنبه آینده رخ می دهد و در این پدیده سیاره های زهره به نزدیکترین فاصله خود با سیاره مشتری می رسد..

همنشینی بین سیارات یکی از رویدادهای نجومی دیدنی آسمان شب است؛ از این رو یکشنبه شب شاهد همنشینی زهره و مشتری خواهیم بود..

معاون رئیس انجمن نجوم سوریه در همین باره گفت: علاقمندان می توانند بعد از ساعت 9 شب یکشنبه در بالای سر خود مشتری را به آسانی رصد کنند که در کنار آن ستاره ای پور نور قرار دارد. این ستاره، سیاره زهره است که بدلیل بازتاب نور خورشید درخشان دیده می شود.