دستگیر 15 فلسطینی در گرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

نظامیان صهیونیست با حمله گسترده به مناطق مختلف کرانه باختری و جست وجوی خانه به خانه، 15 فلسطینی را در دستگیر کردند.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “معا”، نظامیان رژیم صهیونیستی 15 فلسطینی را در جریان یورش به خانه های آنان در “العیسویه” در شرق قدس اشغالی، شهرک “نابلس” و اردوگاه “العروب” در شمال الخلیل بازداشت کردند.

لازم به ذکر است که نیروهای اشغالگر اقدامات جنایتکارانه آنها را از طریق تنگتر کردن حلقه محاصره ملت و یورش به شهر ها و روستاها و تفتیش آن با قصد بیرون راندن فلسطینیان ادامه می دهد.