غارت نفت سوریه جرم سازمان یافته و تکمیل سیاست های قدیمی آمریکا برای تسلط بر منابع طبیعی منطقه است

دمشق-سانا

جنایات غارت نفت سوریه توسط نیروهای اشغالگر آمریکایی تحت پوشش مبارزه با گروه تروریستی “داعش” نشانگر روشن تکمیل سیاست های قدیمی آمریکا برایتسلط بر منابع طبیعی ملت است.

قبلا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی بارجب طیب اردوغان رئیس جمهور رژیم ترکیه گفت که هدف نیروهای آمریکا غارت نفت سوریه است.

ادامه دارد…