بولیانسکی : هرگونه حضور خارجی غیرقانونی در خاک سوریه باید پایان یابد و اقدامات آمریکا در شمال شرق سوریه باعث بی‌ثباتی در این کشور می‌شود

نیویورک-سانا

دیمتری بولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت: هرگونه حضور خارجی غیرقانونی در خاک سوریه باید پایان یابد و اقدامات آمریکا در شمال شرق سوریه باعث بی‌ثباتی در این کشور می‌شود.

دیمتری بولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت گفت : باید هرچه سریع‌تر حضور نظامی خارجی غیرقانونی در سوریه پایان یابد، حتی اگر این مساله مربوط به منابع مهمی برای همکاران آمریکایی ما همچون منابع نفتی باشد و این نفت به شما تعلق ندارد، نفت سوریه به سوری ها تعلق دارد.

وی توضیح کرد که  اشغالگر خارجی و تلاش برای تغییر اوضاع دموگرافیک و جمعیت در این منطقه علت عدم استقرار در منطقه جزیره است.

وی تاکید کرد که دستیابی به ثبات در سوریه از طریق  تعهد به احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است .

نماینده چین در سازمان ملل در نشست ویژه شورای براهمیت تعهد به حاکمیت ، وحدت و تمامیت ارضی سوریه  و ادامه مبارزه با  تروریسم تا از بین بردن آن در تمامیت ارضی سوریه  تاکید کرد.