خبرنگار سانا: نیروهای رژیم ترکیه و مزدوران آنها روستای العریش واقع در راس العین را اشغال کردند

خبرنگار سانا: نیروهای رژیم ترکیه و مزدوران آنها روستای العریش واقع در راس العین را اشغال کردند

 

شاهد أيضاً

تصاویر| بارش برف در حومه شرقی السویدا

تصاویر| بارش برف در حومه شرقی السویدا