الکزبری: ما سندی درباره مبارزه با تروریسم و گنجاندن آن در قانون اساسی ارائه کردیم

ژنو-سانا

“احمد الکزبری” رئیس هیئت مورد حمایت دولت سوریه در کمیته قانون اساسی در نشست خبری در ژنو گفت: دور اول نشست کمیته اصلاح قانون اساسی سوریه پایان یافت.

وی تاکید کرد: هیچ سوری به هیچ وجه اشغال بخشی از کشور را نخواهد پذیرفت.

الکزبری افزود: ما سندی درباره مبارزه با تروریسم و گنجاندن آن در قانون اساسی ارائه کردیم. در این سند، ما نظرات خود را درباره مبارزه با تروریسم مطرح و همه اشکال تروریسم و هرگونه حمایت از آن را رد کردیم.