لاوروف : غرب از ادعاهای مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه برای انجام اهداف ژئوپلیتیکی استفاد می کند

مسکو -سانا 

وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف تاکید کرد : غرب از ادعاهای مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه برای انجام اهداف ژئوپلیتیکی استفاد می کند.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه  در کنفرانس بین المللی منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در مسکو گفت که کشورهای غرب برای انجام اهداف ژئوپلیتیکی از ادعاهای مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی در سوریه استفاده می کنند .

وی افزود: بعضی کشورها از سازمان منع گسترش تسلیحات هسته ای خواستار انجام اقدامات خلاف قطعنامه های سازمان ملل شد.