فلسطینیان برای حضور گسترده در تظاهرات جمعه بازگشت آماده می‌شوند

قدس اشغالی -سانا

مردم تحت محاصره نوار غزه امروز خود را برای شرکت در هشتاد و دومین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت با شعار «ادامه خواهیم داد» آماده می‌کنند.

به گزارش خبرگزای معا ، هیات عالی ملی تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره طی بیانیه‌ای بر ضرورت مشارکت گسترده و پررنگ فلسطینیان در تظاهرات بازگشت امروز تاکید کرد.

این هیأت بر ادامه تظاهرات بازگشت تا تحقق تمامی اهدافش تاکید کرد.

لازم به ذکر است که از آغاز تظاهرات بازگشت در مارس سال گذشته تاکنون 313 فلسطینی به شهادت رسیده و 30 هزار نفر دیگر زخمی شدند.