هیئت مورد حمایت دولت سوریه “سند غیر رسمی” در مورد مبارزه با تروریسم ارائه می دهد وطرف مقابل آن را رد می کند

ژنو-سانا

خبرنگار اعزامی سانا به ژنو از رد هیئت موسوم به “معارضه” “مستند غیر رسمی- non paper” مطرح شده در مورد مبارزه با تروریسم توسط هیئت مورد حمایت دولت سوریه در جریان برگزاری جلسات کمیته کوچک بررسی قانون اساسی خبر داد.

خبرنگار گفت: هیئت ملی ” non paper- مستند غیر رسمی” در مورد مبارزه با تروریسم به هدف ایجاد یک پایه مشترک بین اعضای کمیته را ارائه داد بلکه پیشرفت قابل توجهی در مسیر مذاکرات تحقق شود اما هیئت طرف دوم آن را رد وحتی از مساله بررسی متن آن به بهانه اینکه این مستند غیر رسمی مانند بیانیه می ماند، خودداری کرد. این گواهی است بر اینکه هنوز هیئت طرف دوم بر مساله عدم بحث وبررسی هیچ بند مرتبط به مبارزه با تروریسم ومحکومیت حامیان آن اصرار می کند.

شاهد أيضاً

فیفا برگزاری بازی های سوپرلیگ را رد کرد 

برن – سانا “فیفا ” فدراسیون بین المللی فوتبال از امتناع خود از برگزاری سوپر …