طی یک ابتکار جدید … ایجاد شادی و آمیدی در زندان مرکزی دمشق توسط گروه موسیقی “الفرح”

دمشق-سانا

طی یک ابتکار جدید …گروه موسیقی “الفرح” با برگزاری یک کنسرت در زندان مرکزی دمشق شادی و آمیدی را ایجاد کردند.

این کنسرت با همکاری مرکز فرهنگی و گروه “امل” و با مشارکت برخی از زندانیان این زندان برگزار شد.

پاپا “الیاس زحلاوی” مؤسس این گروه موسیقی به زندانیان گفت: ما برای زندگی زیبا می خوانیم و آمید داریم که فضای شادی و آمیدی را میان شما ایجاد، و آزادی برای شما ارزو می کنیم.

زحلاوی تاکید کرد: باید بذر محبت در دل های زندانیان بکاریم تا سوریه بهتر از قبل شود و به این زندان آمدیم تا پیام محبت و شادی به زندانیان منتقل کنیم.