سرقت گنجینه یک کلیسای قرون وسطایی در فرانسه

پاریس – سانا

سارقان گنجینه یک کلیسای قرون وسطایی را در جنوب غربی فرانسه به سرقت بردند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، سارقان برای عملی کردن نقشه سرقت خود از یک تنه درخت برای شکستن درب کلیسا استفاده کرده و برای ورود به کلیسا  میله های محافظ را قطع کردند و جام‌های نقره‌ای و دیگر گنجینه‌های این مکان را ربودند.

گنجینه این کلیسا در قسمتی خاص پشت چارچوبی فلزی و محاط در میله های محافظ، نگهداری می شد.

این عمارت یک  بنای تاریخی است که در سال ۱۹۹۸ در سایت میراث فرهنگی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به ثبت رسید.

این کلیسا قرن سیزدهم آتش گرفت و در قرن شانزدهم غارت شد.