وزارت خارجه روسیه: میدان های نفتی سوریه باید تحت کنترل دولت این کشور باشد

مسکو -سانا

وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که میدان های نفتی سوریه باید تحت کنترل دولت این کشور باشد.

«سرگئی ورشینین» معاون وزیر امور خارجه روسیه در واکنش به طرح‌های آمریکا در زمینه گسترش مأموریت نظامی این کشور در سوریه به بهانه حفاظت از میدان‌های نفتی در سوریه تأکید کرد که کنترل این مناطق باید برعهده دمشق باشد.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص گفت: خاک سوریه، دارایی ملی تمامی سوری‌ها است. [روسیه] معتقد است که سوری‌ها باید کنترل منابع طبیعی خود از جمله نفت را بر عهده داشته باشند.

ورشینین ضمن ابراز مخالفت مسکو با طرح آمریکا در خصوص گسترش مأموریت نظامی آمریکا در میدان‌های نفتی سوریه تصریح کرد: «مسکو در خصوص این موضوع با واشنگتن وارد تعامل نمی‌شود.