افزایش دمای هوا و احتمال بارش باران در برخی از مناطق کشور

دمشق-سانا

اداره کل هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه از احتمال بارش باران در مناطق مرکزی، قلمون، مناطق شرقی و منطقه بیابان اطلاع داد.

اداره کل هواشناسی اعلام کرد: دمای هوا افزایش می یابد و آسمان کمی ابری خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است: شاهد وزش شرقی شمالی شرقی خفیف تا متوسط خواهیم شد.

این اداره از تشکل پدیده مه در برخی از مناطق کشور هشدار داد.

پیش بینی دمای هوا در مناطق…

یک شنبه دو شنبه سه شنبه
دمشق 24/11 24/12 25/13
قنيطره 21/12 22/13 23/14
درعا 24/13 25/14 26/15
سويدا 21/12 22/13 23/14
حمص 22/13 23/14 24/15
حماه 25/13 26/14 27/15
حسكة 22/10 24/11 24/12
لاذقيه 27/16 28/17 30/18
طرطوس 27/17 28/18 30/19
حلب 21/8 23/10 24/11
ادلب 20/12 22/13 23/14
دير الزور 26/13 27/14 28/15
رقه 24/12 25/13 26/14

تا